Arquitectura

FPA pot oferir una arquitectura de gran qualitat a mida de les necessitats del client, que assoleixi tots els seus objectius, formals, funcionals i econòmics, tan en la condició d’autors com en la de col·laboradors en diferents àrees del projecte.

L’empresa té una estructuració integral respecte la producció arquitectònica basada en 5 unitats productives al servei de l’arquitectura, i 3 unitats de suport: una unitat del cap de despatx , una unitat de gestió, i una de serveis interns, amb aquest equip pluridisciplinar s’abasta la pràctica totalitat d’especialitats que integren el disseny arquitectònic.

La nostra plantilla i els nostres col·laboradors habituals són arquitectes i tècnics d’edificació i enginyeria especialitzats en el disseny d’edificis, calculistes d’estructures, consultors constructius, especialistes en amidaments i pressupostos, en gestió de residus i en seguretat i salut.