Direcció d’obres

Dirigir obres i la seva execució és l’activitat en que FPA ha destacat de manera més notable en els darrers anys, havent participat en obres molt importants inclús emblemàtiques pel país.

Dotats de protocols i processos propis per garantir una qualitat del servei que està certificada, els nostres tècnics, seleccionats i en formació contínua, segueixen les obres amb una dedicació absoluta per aconseguir els objectius de qualitat i econòmics que ens ha encarregat el client.

L’esperit de millora constant en la prestació del servei ens porta a revisar de manera critica els nostres processos per assegurar que sempre estan adequats tan als requeriments normatius, com els del propi client.