Enginyeria

FPA té una unitat d’enginyeria especialitzada en projectar i dirigir l’execució de les instal·lacions a tota classe d’edificis tant públics com privats, destacant la seva dedicació al edificis públics docents, sanitaris i residencials.

Amb una gran ambició per assolir reptes d’eficiència energètica i sostenibilitat, la nostra unitat d’enginyeria projecta les instal·lacions dels edificis per ajustar-se als objectius programats, tan de prestació, com de cost d’instal·lació i manteniment. També en fa la direcció d’execució i la legalització final, garantint el compliment de totes les normatives sectorials concurrents.

El compromís amb els nostres clients i la nostra experiència, ens ha portat a fer la prestació del nostre servei donant una gran importància a la gestió de totes les autoritzacions i aprovacions, tant locals com departamentals i també de les diferents companyies de serveis relacionades amb les instal·lacions, per GARANTIR al nostre client que està en la situació jurídica d’ajustada a la legalitat en relació a  totes les instal·lacions de la seva edificació.