Gestió

FPA com a Planning & Project Managers i Consultors de Construcció, ofereix encarregar-se de la gestió amb la tècnica metodològica més avançada de qualsevol procés de transformació, tan del sòl com de l’edificació de nova planta i de manteniment de manera integral, o bé gestionant la seva execució per lots de contractació.

Assolir el objectius globals del client és la nostra missió, els aspectes temporals, econòmics i de qualitat són en aquest missió els determinats.

Els nostres serveis Planning, Project & Construction Management, abasten tan la programació de tot els procés, com la redacció o contractació externa de tots els agents i instruments necessaris per assolir els objectius encarregats, que poden consistir tan en la transformació de sòl, com en la construcció i posada en funcionament de nous edificis i equipaments.