Planificació urbanística

La dedicació a la Planificació i Ordenació Urbanística General i a la derivada, així com als instruments de gestió urbanística ha estat una característica distintiva de FPA des de la seva creació.

L’especialització acadèmica del cap del despatx en la Planificació Urbana i els anys dedicats a serveis a l’administració pública, donen una visió general que permet enfocar i resoldre de manera avantatjosa els delicats equilibris que es produeixen en l’ordenació territorial.

Actualment l’empresa disposa d’una unitat especialitzada en urbanisme, amb dos arquitectes titulars i un ajudant, dedicats permanentment a la redacció de Planejament Urbanístic.