Serveis a l’edificiació existent

FPA vol ser capdavantera en adreçar una part importat de la seva activitat professional al manteniment del parc immobiliari existent amb una visió integral, que garanteixi l’eficiència i l’optimització de la inversió que efectuen els propietaris i les comunitats.

Es freqüent que les operacions de manteniment siguin decidides per les propietats sense un anàlisi i diagnòstic global del edifici, el que de vegades resulta incoherent tècnicament o inclús completament improcedent.

Amb àmplia experiència en estudis de patologies d’edificis i en fer anàlisi, diagnosi i propostes correctores, tan en sòl com en edificis de tots tipus, els tècnics de FPA, donaran la visió general de les necessitats, les prioritzaran i programaran en base a les disponibilitats pressupostàries per tal de que les inversions obtinguin la màxima rendibilitat i eficiència.