Gestió del manteniment

1.Planificació i programació del manteniment

+Coneix les seves obligacions respecte del manteniment dels edificis i la responsabilitat civil que se’n deriva ? Té necessitats de fer treballs de reparació i manteniments i vol un estudi previ que li garanteixi la idoneïtat tècnica i econòmica de la inversió ?

FPA, l’hi ofereix analitzar el seu edifici i els seus sistemes constitutius i  fer un detallat programa de manteniment valorat i adaptat a les possibilitats reals de la propietat.

  • Pla i programa de manteniment de l’edifici.

 

2. Anàlisi i contractació dels serveis de manteniment i dels consums

+Considera que les factures de manteniment son cares, poc transparents i sense garantia? Considera que els seus consums estan fora de control, són excessius i vol reduir-los? Vol contractar els seus subministres de la manera més avantatjosa?

FPA, l’hi ofereix analitzar els manteniments, els consums i els contractes vigents dels subministraments del seu edifici i fer una proposta d’adequació tan funcional com contractual per reduir aquests manteniments i consums garantint la seva amortització en un període màxim preestablert.

  • Anàlisi, diagnosi i actuacions per l’optimització de serveis de manteniment i dels consums.

 

3. Gestió integrada de la reparació i manteniment

+Considera feixuc i dispers haver de fer 4 o 5 contractes a professionals o industrials i demanar diverses autoritzacions administratives per fer les reparacions i manteniments del seu edifici? Vol disposar d’un interlocutor únic per les tasques de reparació i manteniment? Vol que un tècnic avaluï les incidències i exigeixi les actuacions a càrrec de garantia als contractistes?

FPA, l’hi ofereix la possibilitat d’encarregar-se absolutament de tot en les actuacions de reparació i manteniment.

Amb una gestió integrada que l’hi permetrà ser el protagonista polític de l’actuació i no patir-la, FPA farà per vostès tan el treball tècnic de projecte i direcció com el treball econòmic de sol·licitar ofertes i comparar-les per que vostè trii, així com l’obtenció de totes les autoritzacions administratives i l’exigència de les garanties que dels contractes se’n derivin.

Contractar-nos  li permetrà escollir amb perfecte coneixement la opció més avantatjosa, sense assumir responsabilitats civils i tenir alhora garantia en els terminis d’execució i el cost de les actuacions.

  • Gestió integrada de les actuacions de reparació i manteniment.

 

 

Planificació

Estalvi energètic

Gestió integral