La nostra missió

– Projectar, dirigir i gestionar transformacions en el medi natural per ordenar i habilitar espais en el marc legal i amb les tècniques de l’arquitectura, l’urbanisme i les enginyeries.

– Operar majoritàriament a Catalunya i ser reconeguda com a organització compromesa amb la millora dels seus processos interns, amb el respecte per normativa vigent i amb la satisfacció del client i dels membres de l’organització i dels altres agents que intervenen en les transformacions.

– Tendir a assumir la integració i coordinació dels processos que intervenen en les transformacions per tal de donar les majors facilitats als clients i ampliar l’oferta dels seus serveis.

– Oferir al mercat els seus serveis a un preu just i adequat a la qualitat, responsabilitat i dedicació sol·licitada pels clients.