Valors

-Realització professional i personal dels seus membres.

-Satisfacció dels clients i dels altres agents del procés edificatori.

-Millora de la qualitat de vida de la població i de la sostenibilitat i respecte al medi ambient en les transformacions humanes.

-El treball en equip.

-La innovació, la recerca i el desenvolupament de processos per millorar en la nostra activitat.

-Formació, educació i experiència.

-Productivitat i eficiència, economia.

-Transmissió i divulgació del coneixement.

-Els drets humans i la cultura.