Visió

FPA vol ser coneguda en l’àmbit de Catalunya com una agrupació professional de persones ben organitzada, amb mitjans, educació, formació i experiència, capaç de projectar, dirigir i gestionar de manera puntual o integrada tots els processos de transformació, dins del marc legal i amb les tècniques de l’arquitectura, l’urbanisme  i les enginyeries.

També cerca un reconeixement pel seu compromís amb la satisfacció professional i humana dels seus membres, dels seus clients i dels altres agents que intervenen en els processos, per la seva inversió en innovació, recerca i desenvolupament de mètodes, tot amb el major respecte a la legalitat vigent i a les recomanacions en matèria de seguretat, medi ambient i drets humans.